ฝึกการเรียนรู้ของเด็กพิเศษด้วยอาชาบำบัด

  • Post author:
  • Post category:Blog

อาชาบำบัด (Hippotherapy) คือการใช้ม้า ช่วยบำบัดรักษาและเพิ่มทักษะด้านต่างๆให้เด็กพิเศษที่มีปัญหาด้านโครงสร้างทางร่างกาย จิตใจรวมทั้งอารมณ์ ซึ่งมีผลการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการบำบัดได้อย่างเป็นที่พอใจ โดยเด็กที่เขารับการบำบัดต้องมีอายุอยู่ระหว่าง 5-13 ปี การเดินของม้า 138bet จะช่วยกระตุ้นผู้ป่วยในด้านต่างๆอย่างเช่น เรื่องพัฒนาการ การเคลื่อนไหว จังหวะการเดิน รวมทั้งมีผลต่อการจดจำ จึงส่งผลต่อการฟื้นฟูคนไข้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและสติปัญญาได้ ปัจจุบันแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุมารแพทย์มองเห็นประโยชน์จากการใช้ ม้าบำบัด และนำมาใช้ ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับมาจาก“อาชาบำบัด” การทรงตัวและการเคลื่อนไหวดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีปัญหาเรื่องระบบเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ช่วยทำให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อลดลง ทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น ได้ผลดีกับกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาสมาธิสั้น จนต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา การนั่งบนหลังม้าช่วยทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อและพัฒนาเรื่องการทรงตัวไปพร้อมเพียงกันได้ ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น…

Continue Reading ฝึกการเรียนรู้ของเด็กพิเศษด้วยอาชาบำบัด