You are currently viewing อาชาบำบัด ช่วยเหลือเด็กออทิสติก

อาชาบำบัด ช่วยเหลือเด็กออทิสติก

  • Post author:
  • Post category:Blog

อาชาบำบัด ต้องยอมรับเลยว่าเป็นกิจกรรมโครงการดีๆในการบำบัดเด็กในจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นการฟื้นฟูการบำบัดสำหรับเด็กที่เป็นเด็กพิเศษในภาคเหนือ ก็จะมีการจัดกิจกรรมโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกเลยก็ว่าได้ที่นำรูปแบบของการขี่ม้าเพื่อให้เด็กนั้นได้มีการฟื้นฟูดีๆ เพื่อที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตในประจำวันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิต ปฏิเสธไม่ได้หรือว่าในประเทศไทยนั้นพบว่าเป็นโรคที่สำคัญเลยที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กหลายคนนั้นมีผลในเรื่องของการเรียนที่ไม่ดีขึ้นเพราะว่าลักษณะของอาการโรคนี้ก็คือจะทำให้ สมาธิสั้น ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แน่นอนว่าหลายคนนั้นอยากจะช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำให้มีระบบรักษาการฟื้นฟูที่ดีขึ้น

อาชาบำบัด

โครงการนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กที่เข้าได้รับการรักษาก็จะมีเด็กพิเศษ เด็กพิการ สำหรับโครงการนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่ชื่นชอบในการขี่ม้าแล้วเกิดมองว่าการขี่ม้านั้นช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิก หลักๆเลยรายการขี่มานั้นจากผลวิจัยก็คือจะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นหลังจากที่ขี่ม้าอยู่เป็นประจำ แน่นอนว่าโครงการนี้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันหลายคนเลยที่ช่วยเหลือกันจึงทำให้มีการขออนุญาตในการใช้พื้นที่โรงพยาบาลดำเนินในการรักษาจากกลุ่มเด็กพิเศษ อาทิเช่น ออทิสติก ปัญญาสมาธิสั้น หรือมีปัญหาทางสติปัญญา เป็นต้น โครงการนี้ก็จะมีการรักษาควบคู่ไปกับนักกายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะทำให้ส่งผลมากที่สุดในการรักษาครั้งนี้และยังมีนักจิตวิทยา เพื่อที่จะทำการรักษาให้เด็กนั้นมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น

การขี่ม้าส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กพิเศษ

แน่นอนว่าการขี่ม้าน้ำจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยและยังช่วยในเรื่องของพัฒนาการได้ดีขึ้นในรูปแบบต่างๆในบริเวณทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้ข้อต่อแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในร่างกาย รู้จักการควบคุมการทรงตัวที่ดีขึ้น เนื่องจากว่าเด็กที่ขี่มานั้นก็จะมีลักษณะอยู่บนหลังม้าจึงทำให้ต้องมีความสมดุลในการขี่ม้า ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาหลักเลยในการทรงตัวสำหรับโรคนี้ การที่ขี่ม้าจะช่วยให้มีการกระตุ้นในส่วนต่างๆภายในร่างกายและช่วยให้พัฒนาได้เร็วมากเลยในรูปแบบของกายภาพบำบัด 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ 

สิ่งที่เปลี่ยนไปอันดับแรกเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเด็กที่สมาธิสั้น ก้าวร้าว อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งมันเป็นปัญหาหลักสำหรับการเข้าเรียน สังเกตได้เลยว่าในการที่มีเด็กก้าวร้าวและสมาธิสั้นอยู่ในห้องเรียนนั้นก็จะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อน และการที่เด็กมาฝึกสมาธิก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมม้าที่อยู่บนหลังม้านั้นทรงตัวได้ดีขึ้น ในขณะที่กำลังฝึกอยู่บนหลังม้า การที่เด็กไม่มีสมาธินั้นบอกได้เลยว่าจะอยู่บนหลังมาไม่ได้แน่นอน แล้วปัญหาเด็กๆเลยในตอนนี้ก็คือไม่ค่อยที่จะพูดคุยกับคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในขณะบำบัดอยู่นั้นจะทำให้เด็กมีการพูดคุยมากยิ่งขึ้นเด็กจะมีการฝึกพูด