ม้าเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังที่แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถเอาไปใช้ทำงานได้อย่างหลากหลาย ม้าก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งจริงๆแล้วม้าเป็นสัตว์ที่ไม่มีพื้นฐานอยู่ในประเทศไทย ม้าไทย นี้มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกด้วย ในปัจจุบันนี้ม้าสายพันธุ์แท้ดั้งเดิม ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากม้าโบราณกลับหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ซึ่งมีอยู่ไม่มากที่เป็นม้าไทยสายพันธุ์แท้จากธรรมชาติ

ม้าไทย

ม้าไทย

ม้าไทย นั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีพื้นเพอยู่ในประเทศไทย แล้วม้ามาจากที่ไหน ทำไมเราจึงเรียกว่าม้าไทย และสำคัญอย่างไรในหน้าประวัติศาสตร์โลก เมื่อห้าพันปีมาแล้วประเทศจีนเป็นชนชั้นแรกๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากม้า จากนั้นก็พัฒนามาเป็นม้าเพื่อการศึกสงคราม ม้าสื่อสาร ม้าพิธีการ และม้าเพื่องานอเนกประสงค์ต่างๆ ม้ามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งม้าไทยที่เหลืออยู่ในปัจจุบันก็อยู่ในกลุ่มที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

DND ม้าไทย

มองโกเลีย เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการเลี้ยงม้ามาอย่างช้านานแล้ว ซึ่งก็ได้ใช้ม้าทำกองทัพทหารม้าในการแผ่ขยายอาณาเขต ม้าสายพันธุ์มองโกเลียเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ม้าทั่วโลก ม้าไทยนั้นเป็นม้าที่มี DNA อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับม้าพื้นบ้านมองโกล ซึ่งม้าของมองโกเลียจะมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นม้าป่าและกลุ่มม้าบ้าน ม้าไทยคือม้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสายพันธุ์สุดท้ายของโลก สำหรับลักษณะที่สำคัญของม้าไทย ก็คือม้าจะมีความสูงอยู่ที่ระหว่าง 120-140 เซ็นติเมตร มีรูปร่างที่แข็งแรง กล้ามเนื้อหนา กีบแข็ง ทนทาน ซึ่งตรงกับเอกลักษณ์ของม้าโบราณ

แหล่งที่มาของม้าไทย

ซึ่งเราก็ได้สันนิษฐานเกี่ยวกับม้าว่า ม้านั้นได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวาราวดี ซึ่งเราได้มีหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายและการเดินเรือ ในสมัยพระนารายณ์ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับการที่จะนำม้าเข้ามาว่า ได้มีม้ามาจากปัตตาเวียหรือชวา ซึ่งจะเป็นม้าสายพันธุ์อาหรับ ส่วนม้าสายพันธุ์มองโกลมาในหลายระยะมาก ซึ่งจะได้จากการเดินทาง หรือจากการส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการ ซึ่งก็อาจจะเป็นที่พ่อค้าเอาเข้ามา เพราะว่าในการเดินทางจะมีเรือพ่อค้าอีกหลายร้อยลำตามมาเยอะแยะ แต่ที่เห็นส่วนมากก็คือทางบก ถ้าดูตามเส้นทางๆบกม้าก็อาจจะมาจากทางจีน พม่า ลาวก็ได้

การอนุรักษ์ม้าไทย

ม้าในประเทศไทยนั้นก็มีความสัมพันธ์กับม้าของมองโกเลีย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ไม่ทำลายความสมบูรณ์ของมรดกทางธรรมชาติที่เหลืออยู่ไม่มากแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ม้าทุกตัวบนโลกสายพันธุ์ต่างๆก็เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาเอง ซึ่งนั้นก็จะเกิดให้มีผลเสียตามมาด้วย นั่นก็คือความต้านทานโรคน้อย ติดลูกยาก แม่ม้าพื้นเมืองหรือม้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะมีความต้านทานโรค ติดลูกง่าย นอกจากนั้นก็ยังสามารถอยู่ในสภาพอากาศ หรือสภาพภูมิประเทศบ้านเราได้ มูลนิธิม้าลำปางมุ่งเน้นเรื่องการเพาะขยายสายพันธุ์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวนของกลุ่มผู้เลี้ยงด้วย