You are currently viewing ความเชื่อเรื่องม้าแปดตัว งานศิลปะที่เราเห็นกันบ่อย

ความเชื่อเรื่องม้าแปดตัว งานศิลปะที่เราเห็นกันบ่อย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ภาพที่เรามักได้เห็นกันบ่อยๆโดยมีทั้งงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมนั่นก็คือ ภาพของม้าแปดตัวนั่นเอง  ความเชื่อเรื่องม้าแปดตัว นั้นได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของจีนซึ่งหมายถึงความดีความเป็นมงคล นอกจากม้าแล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีความหมายในลักษณะเป็นมงคลอยู่อีกหลายชนิด แต่ม้านั้นมักถูกนำมาเป็นของขวัญส่งต่อให้กับอีกฝ่ายในกรณีที่มีการเปิดกิจการใหม่หรือทำธุรกิจต่างๆ นอกจากภาพม้าแปดตัวแล้วนั้น เรายังเห็นทั้งม้าตัวเดียวและม้าแบบเป็นคู่อีกด้วย  ซึ่งธรรมเนียมการให้ภาพวาดหรือสิ่งของที่เป็นสัตว์อันมีความหมายถึงความเป็นสิริมงคลนั้น มีธรรมเนียมและความเชื่อสืบทอดกันมาแต่โบราณ วันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อของชาวจีน ว่าความหมายของการให้ม้านั้นมีความหมายที่เป็นมงคลอย่างไร เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลย

ความเชื่อเรื่องม้าแปดตัว มีที่มาอย่างไร

ม้านั้นหากดูจากลักษณะภายนอกแล้ว  ม้านั้นมีความแข็งแรง ว่องไว และปราดเปรียว มีรูปร่างสง่างาม มักเดินทางในระยะทางที่ยาวไกล นอกจากนี้ยังเป็นพาหนะที่มนุษย์นำมาใช้งานนับตั้งแต่โบราณ  ดังนั้นความหมายของม้าจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าก้าวไกล ความเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดไม่หยุดอยู่นิ่งกับที่ หรืออาจหมายถึงการเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย ม้าจึงเป็นสัตว์ที่นิยมให้ให้กันเพื่อสำหรับอวยพรในเรื่องของการทำธุรกิจเริ่มต้นกิจการใหม่หรือไม่การได้รับตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่นั่นเอง ภาพม้าแปดตัวที่เรามักเห็นกันนั้นจะเป็นลักษณะของม้าแปดตัวที่อยู่ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน  ซึ่งที่มาของภาพม้าแปดตัวนี้นั้นแต่เดิมเป็นของศิลปินจีนชื่อดังที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการวาดภาพม้าที่แสดงออกถึงความทรงพลังเหมือนกับมีชีวิตจริง  โดยภาพที่มีชื่อเสียงนั้นเป็นภาพม้าหกตัวไม่ใช่ม้าแปดตัว แต่มีการมาแต่งเติมม้าเข้าไปอีกสองตัวในภายหลังเนื่องจากคนจีนมีความเชื่อว่าเลขแปดนั้นเป็นเลขที่ดีเป็นเลขมงคล

ความหมายของม้าและคำอวยพรมงคลที่มักกล่าวให้กัน

ความหมายในอีกนัยหนึ่งของม้านอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงรวดเร็วปราดเปรียวแล้วนั้น ยังมีความหมายในลักษณะของการยกย่องบุคคลที่ได้รับภาพม้านั้นด้วยว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมาะสมกับการครอบครองอาชาไนยที่มีลักษณะอันดีเยี่ยมแปดประการ  ส่วนคำอวยพรที่เรามักจะเห็นเป็นภาษาจีนเขียนประดับอยู่บนรูปภาพของม้าในอิริยาบถต่างๆนั้น ส่วนมากมักจะเป็นคำว่า “หม่าเต้าเฉิงกง” ความหมายแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าการประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วฉับพลันทันใจนั่นเอง  ส่วนคำอื่นๆตัวอย่างเช่น “อี้หม่าตังเซียน” มีความหมายว่าข้าคือหนึ่งในตองอูซึ่งหมายถึงการเป็นผู้นำและเหนือกว่าคนอื่น นอกจากนี้อีกคำหนึ่งที่มักนำมาใช้กันนั่นก็คือคำว่า “ว่านหม่าเปินเถิง” อันมีความหมายหมายถึงม้านับหมื่นที่กำลังคึกเตรียมพร้อมจะออกไปสู้รบกับศัตรู คือหมายถึงพร้อมแล้วที่จะพาผู้ครอบครองไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง